VACUNA’T DE LA COVID – Població de l’ABS de Cassà d’entre 5 i fins a 11 anys.