Relació de subvencions obtingudes

ANY 2021

X2020000022 - SUBVENCIONS2020/2021 - DIPUTACIÓ DE GIRONA - PLA A L'ACCIÓ LINIA 1 - COMPTABILITAT I GESTIÓ ENERGÈTICA I PUNT D'INFORMACIÓ ENERGÈTICA

X2020000064 - SUBVENCIONS2020 - DIPUTACIÓ DE GIRONA - PLA A L'ACCIÓ - CANVI LLUMINARIES

X2021000071/98/97 - SUBVENCIONS 2021 DIPSALUT

Expedient: X2021000065 - SUBVENCIONS2021 - DIPUTACIÓ DE GIRONA - A1 ESPORTS DESP. ORDINÀRIES

Expedient: X2021000053 - SUBVENCIONS2021 - DIPUTACIÓ DE GIRONA - CONSTRUCCIÓ HABITATGES SOCIALS

Expedient: X2021000100 - SUBVENCIONS2021 - DIPUTACIÓ DE GIRONA - A2 ESPORTS millora equipaments

X2021000019 - SUBVENCIONS2021 - DIPUTACIO GIRONA- PREVENCIO INCENDIS FRANGES PERIMETRALS I PARCEL·LES INTERIORS 19 de 25

X2021000130 - SUBVENCIONS2021 - DIPUTACIO DE GIRONA - FORA CONCURRÈNCIA MILLORES PAVELLÓ

X2021000070 - SUBVENCIONS2021 - DIPUTACIÓ DE GIRONA - MUSICANT 2021

 

X2021000051 - SUBVENCIONS2021 - DIPUTACIÓ DE GIRONA - FONS DE COOPERACIÓ 2021

X2020000284 - Arranjament del camí públic de Girona a Tossa

CONCEPTE: ARRANJAMENT DEL CAMÍ PÚBLIC DE GIRONA A TOSSA

PRESSPOST DE L’OBRA: 60.350,76 IVA INCLÒS

ÒRGAN CONCEDENT: DIPUTACIÓ DE GIRONA

EXPEDIENT: 2020/9050

IMPORT SUBVENCIÓ: 20.000 €

IMPORT DE L’OBRA ADJUDICACIÓ; 45.350,58 € IVA INCLÒS

Les obres han consistit en l’arranjament dels flonjalls existents al camí i la senyalització horitzontal

 

Expedient: X2020000123 - SUBVENCIONS2020 - DIPUTACIÓ DE GIRONA - INVERSIONS EN CEMENTIRIS

X2021000052 - SUBVENCIONS2021 - DIPUTACIÓ DE GIRONA - HABITATGE - CALDERES I ACCESSIBILITAT JARDI