Relació de subvencions obtingudes

ANY 2021

X2020000284 - Arranjament del camí públic de Girona a Tossa

CONCEPTE: ARRANJAMENT DEL CAMÍ PÚBLIC DE GIRONA A TOSSA

PRESSPOST DE L’OBRA: 60.350,76 IVA INCLÒS

ÒRGAN CONCEDENT: DIPUTACIÓ DE GIRONA

EXPEDIENT: 2020/9050

IMPORT SUBVENCIÓ: 20.000 €

IMPORT DE L’OBRA ADJUDICACIÓ; 45.350,58 € IVA INCLÒS

Les obres han consistit en l’arranjament dels flonjalls existents al camí i la senyalització horitzontal