llibres editats – la nostra història escrita

Campllong tenim editat dos llibre:

Els Camps Llargs. Història de Campllong

Campllong. Crònica del Segle XX

els dos llibres es poden adquirir a les oficines municipals de l’Ajuntament de Campllong.

llibre segle XX

portada llibre prime